JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sprengte årets strømbudsjett i første halvår

Kraftkrisen

Sprengte årets strømbudsjett i første halvår

KRAFTKREVENDE: Jernet holder 1.400 grader når det er smeltet, så det sier seg selv at det er en kraftkrevende prosess ved jernverket.

KRAFTKREVENDE: Jernet holder 1.400 grader når det er smeltet, så det sier seg selv at det er en kraftkrevende prosess ved jernverket.

Kai Hovden

I 365 år har det vært støpt jern i Ulefoss i Telemark. Kortreiste produkter, som er en del av landets kritiske infrastruktur, støpes i sand hos Ulefos Jernværk. Men nå truer de stadig økende strømprisene virksomheten.

kai.hovden@lomedia.no

FLT-medlem Willy Dorholt møter forbundsleder Ulf Madsen i jernverket for å beskrive situasjonen bedriften er i. Dorholt er leder av FLTs bedriftsgruppe hos Ulefos, hvor han jobber som produksjonsplanlegger.

– Medlemmene er bekymret for at vi må gå til permitteringer som følge av den høye strømprisen, og det preger selvsagt kaffepraten i pausene, sier Dorholt.

BEKYMRET: FLT-medlem Willy Dorholt forteller forbundsleder Ulf Madsen om økende bekymring blant de ansatte. Frykten er at de høye kraftprisene kan føre til permitteringer ved bedriften.

BEKYMRET: FLT-medlem Willy Dorholt forteller forbundsleder Ulf Madsen om økende bekymring blant de ansatte. Frykten er at de høye kraftprisene kan føre til permitteringer ved bedriften.

Kai Hovden

– Vi er en hjørnestensbedrift her i Ulefoss, og derfor viktig for hele lokalsamfunnet. Det er ikke bare-bare å permittere over lengre tid. Vi må holde på det markedet vi har. Er bedriften borte et halvt år, kan vi ikke forvente at kundene sitter og venter. Vi må være til stede hele tiden, utdyper han.

Dorholt er klar på at det ikke er noen løsning å redusere strømforbruket.

– Enten så kjører vi, eller så kjører vi ikke. Vi kunne valgt å produsere for halv maskin, men kostnadene er for høye, sier Dorholt.

En annen bekymring er at det ikke lenger konkurreres på like vilkår internt i Norge.

– Ettersom produsentene ligger i ulike kraftsoner, får vi en konkurransevridende effekt når strømmen koster forskjellig avhengig av hvilke kraftsoner produsentene ligger iI tillegg har du konkurranse fra import. Vi har hatt strømmen som et konkurransefortrinn frem til nå. Tar du det bort, blir situasjonen svært utfordrende, slår Dorholt fast.

Ifølge administrerende direktør Martin Sagen tok de allerede sist høst grep for å forberede seg på de stadig økende kraftprisene. Men ingen kunne forutse at vi skulle havne på den kilowattprisen vi ser i dag. Og til vinteren kan det bli enda verre.

En del av kretsløpet

Dorholt viser vei gjennom produksjonen, og første stopp er støperiets hauger med skrotjern.

– Vi er i høyeste grad en del av kretsløpet i og med at vi smelter om skrotet jern til nye produkter. Hver dag leveres det cirka 50 tonn jern som går til smelting hos oss, forteller Dorholt.

VAREMERKET DU TRÅKKER PÅ: Senker du blikket litt når du rusler langs norske gater vil du garantert se Ulefos’ varemerke i nærheten av skosålene dine.

VAREMERKET DU TRÅKKER PÅ: Senker du blikket litt når du rusler langs norske gater vil du garantert se Ulefos’ varemerke i nærheten av skosålene dine.

Kai Hovden

Seigjern er Ulefos’ varemerke, og bedriften kan derfor ikke helt ukritisk smelte hva som helst når de produserer det de beskriver som produkter til kritisk infrastruktur.

Om du ikke har sett det, har du så å si garantert tråkket på noe av det som har vært støpt hos Ulefos.

– Her hos oss produseres det mye gategods, altså kumlokk og rammene som hører til, sier Dorholt.

Teknikken bak seigjern innebærer å blande magnesium i jernet, noe som resulterer i at man kan lage mer slitesterke produkter med lavere vekt.

Dorholt viser vei videre via smelting til der støpeformene stanses ut. De er sammensatt av en blanding sand, leire og sot, brukes én gang og går så til resirkulering.

– Det aller meste av sanden gjenvinnes og brukes på nytt. Men vi må hele tiden passe på å tilsette noe nytt for å opprettholde kvaliteten, forklarer Dorholt.

Smeltet jern, som holder en temperatur på 1.400 grader, helles i formene før de gjennomgår en sakte avkjøling. Det må til for å gi jernet de rette egenskapene.

– Det sier seg selv at denne smelteprosessen er svært kraftkrevende, sier Dorholt.

Jernverket forbruker rundt 25 gigawattimer i året, altså 25 millioner kilowattimer.

Og der er vi tilbake ved utfordringen Ulefos og mange andre virksomheter står overfor i dag. Skyhøye kraftpriser truer, og for mange kan permittering, og i verste fall kroken på døra, være resultatet.

På lag med industrien

Forbundsleder Madsen har allerede vært klar på at dersom det blir strømrasjonering til vinteren, må industrien skjermes. Han mener også at en strømstøtteordning for industrien må på plass. Det var også det tydelige budskapet han hadde med seg til Ulefos Jernværk.

EN GOD ARBEIDSPLASS: Som ved andre veldrevne virksomheter er det også på Ulefos mange som blir værende karrieren ut. Men skyhøye kraftpriser byr på store utfordringer når man lever av å smelte jern.

EN GOD ARBEIDSPLASS: Som ved andre veldrevne virksomheter er det også på Ulefos mange som blir værende karrieren ut. Men skyhøye kraftpriser byr på store utfordringer når man lever av å smelte jern.

Kai Hovden

– Jeg frykter at det er først nå i løpet av høsten vi vil se de virkelig store konsekvensene av de høye kraftprisene. Det vil kunne føre til at en rekke virksomheter må legge ned, og slik kan vi rett og slett ikke ha det, sier Madsen.

Forbundslederen har derfor tatt dette opp internt i LO, og han lover å bruke de påvirkningsmulighetene FLT har for å avhjelpe.

– Slik situasjonen er nå, må det handles raskt. Det er ikke tilstrekkelig dersom regjeringen lar det gå helt til presentasjonen av statsbudsjettet i oktober med å presentere konkrete tiltak, sier Madsen.

Han mener også noe av det staten tjener på de høye strøm- og gassprisene må omfordeles.

Samfunnskritisk infrastruktur

Direktør Sagen møter forbundsleder Madsen via Teams på jernverket. Forklaringen ligger midt i det som er dagens tema – strømpriser.

– Jeg måtte dessverre omprioritere uken på grunn av strømprisene, sier Sagen, som beklager at han ikke kunne være til stede fysisk.

Han går videre til å forklare hva Ulefos Jernværk gjør og står for, og hvorfor nettopp bedrifter som denne bør få strømstøtte så raskt som mulig.

– Vi opererer spesielt innen vannforsyning og avløp, og er derfor en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som blant annet sikrer at folk har vann i springen, sier Sagen.

PÅ OMVISNING: FLT-medlem Willy Dorholt viser vei mens forbundsleder Ulf Madsen og FLTs politiske rådgiver Karin Yrvin følger på.

PÅ OMVISNING: FLT-medlem Willy Dorholt viser vei mens forbundsleder Ulf Madsen og FLTs politiske rådgiver Karin Yrvin følger på.

Kai Hovden

Målet for fremtiden er å bidra til å sikre landets kommuner et så bærekraftig vann- og avløpssystem som mulig, men da må man først komme seg over kraft-kneika.

– Normalt er rundt en krone representativt for strømmens enhetspris i jernet vårt. Med de strømprisene vi ser i dag, ville det havnet på 12 til 14 kroner per kilo om du handlet strøm utelukkende i spotmarkedet. Det er mer enn hva det koster å importere dette jernet fra India eller Kina totalt sett, illustrerer Sagen.

Budsjettet blåst bort

– Gjennom august har vi sett at strømprisene har nådd nye høyder fra allerede utfordrende nivåer. Vi hadde en strømregning for første halvår på 25 millioner kroner. I et normalår med strømpriser vi har sett over de de seneste årene, har vi mellom seks og sju millioner i utgifter til strøm per år, sier Sagen.

Kostnadsutviklingen for bedriften er enorm, og direktøren sammenlikner det med at de skulle ansatt 150 nye medarbeidere på verket uten å få noe særlig igjen for dette i markedet.

FORMPRODUKSJON: Støpeformene hos Ulefos Jernværk stanses ut  i sand, som igjen gjenvinnes.

FORMPRODUKSJON: Støpeformene hos Ulefos Jernværk stanses ut i sand, som igjen gjenvinnes.

Kai Hovden

– Kraftleverandørene tilbyr få sikringsprodukter som er aktuelle for oss. Dette er under endring etter tiltak fra regjeringen, men vil antagelig tidligst komme på plass til sommeren neste år, forteller Sagen.

Sikringsprodukter er for eksempel fastpris på strøm, slik mange privatkunder kjenner til. Dette er ikke et levelig alternativ for kraftkrevende industri, som må eksponere seg noe på spotmarkedet i tillegg til ulike avtaler for å få kraftbalansen til å gå opp, ifølge Sagen.

– Det er en krevende balanseøvelse, slår direktøren fast.

– En bedriftsleder, som er eksponert i markedet, ville unngå å sikre hele forbruket sitt med fastpris. Hva skjer hvis du for eksempel ikke får tak i råvarer? Kraften må du da allikevel betale for, utdyper Sagen.

Den dagen forbundsleder Madsen besøkte Ulefos Jernværk måtte de betale om lag sju kroner kilowattimen for strøm i denne delen av Norge. Ifølge Sagen ville en slik strømpris ført til at jernverket måtte ut med rundt 150 millioner kroner i kraftutgifter på et år.

Del av det grønne skiftet

Direktør Sagen peker på at Norge og verden står overfor en energitransformasjon hvor vi skal over på grønnere energiforsyning.

– Dette, kombinert med følgene av krigen i Ukraina, har ført til at denne transformasjonen blir svært utfordrende. Jeg mener at Ulefos Jernværk er en del av det grønne skiftet, og at det derfor er åpenbart at vi bør få en form for støtte til å komme oss igjennom. Så får vi se hva regjeringen legger frem, sier han.

SAND, SOT OG LEIRE: En kombinasjon av sand, sot og leire får materialet i støpeformene til å se slik ut.

SAND, SOT OG LEIRE: En kombinasjon av sand, sot og leire får materialet i støpeformene til å se slik ut.

Kai Hovden

Ifølge direktøren er det ikke bare jernverket som trues av kraftprisene.

– Det gjør også mange av våre underleverandører som er knyttet opp mot vår virksomhet, sier han.

Ved å benytte DNBs ringvirkningskalkulator illustrerer Sagen.

– Når vi legger inn tallene, viser denne kalkulatoren at Ulefos bidrar med 100 millioner kroner i ringvirkninger fra virksomheten årlig. Det betyr mye for samfunnet rundt oss, minner han om.

Ingen lovnader

Per i dag har industrien ikke fått noen lovnader om et innslagspunkt for støtte fra regjeringen, og for hver dag som går ser det ut som kraftkostnadene også øker.

– Vi ser inn i et svart hull. EU ser nå på muligheten for å koble strømprisen fra gassprisen ettersom markedet åpenbart ikke fungerer. Kraftprodusentene her hjemme har jo ikke noen høyere kostnader på å lage kraft enn tidligere, men marginalprising og oppkoblingen mot Europa fører til at vår kraft kobles mot gassprisen, sier Sagen.

I EU produseres 20 prosent av strømmen ved å brenne gass, og all strøm prises altså ut fra kostnadene ved å produsere disse 20 prosentene. Det liker Sagen dårlig.

– Det representerer på ingen måte kostnadene produsentene har innen vannkraft, vindkraft, solceller, atomkraft eller kullkraft, understreker han.

For Ulefos Jernværk er forutsigbare rammebetingelser, også på kraft, avgjørende. Sagen mener regjeringen må evne å handle før forslaget til neste års statsbudsjett legges frem i oktober, at bedrifter som er avgjørende for at samfunnet fungerer prioriteres og at bærekraft vektlegges.

LITE LAGER: Det meste av produksjonen på Ulefos går rett til kunden, og bedriften har derfor ikke behov for så store lagre. Kortreiste produkter og lavt CO2-avtrykk er viktig for fabrikken.

LITE LAGER: Det meste av produksjonen på Ulefos går rett til kunden, og bedriften har derfor ikke behov for så store lagre. Kortreiste produkter og lavt CO2-avtrykk er viktig for fabrikken.

Kai Hovden

Ulefos Jernværk har en solid eier, men direktøren er klar på at det på ingen måte vil være nok dersom prisene fortsetter å stige.

– Med de kraftprisene vi ser i dag, kan enhver kasse gå tom, sier Sagen.

– Vi har selvsagt brukt de mulighetene vi har til å øke prisen på produktene våre. Signalene i markedet er at vi nærmer oss tålegrensen, legger han til.

Kompetanse og bærekraft

Resirkulering av jern og kortreiste produkter er Ulefos Jernværks varemerke. Med 310 ansatte, og om lag en milliard kroner i omsetning fordelt på seks lokasjoner, har virksomheten stor oppmerksomhet knyttet til eget CO2-avtrykk.

– Vår årlige produksjon er på 12.000 tonn, og cirka halvparten av det som produseres ved jernverket går til eksport. Vi utvikler produkter nær markedet og driver produksjon etter europeiske krav og normer. Det vil si at vi følger alle krav til rensing og arbeidsmiljø. Jeg er ikke like sikker på at produkter som importeres fra fjernere strøk oppfyller disse kravene, sier Sagen.

For å eksemplifisere har Sagen også regnet på hva en av deres leveranse til ny E18 i Bamble har kostet i CO2.

– Vi leverte cirka 61 tonn gategods til den nye E18 i dette området. Det tilsvarte 675 kilo i CO2-utslipp, eller én enkeltreise med fly fra Oslo til Singapore. Skulle man importert denne mengden fra et lavkostland, som for eksempel India, ville det tilsvare 179 slike flyreiser, sier han.

Skulle de måtte permittere som følge av strømrasjonering til vinteren, kan også viktig kompetanse forsvinne fra jernverket. Fagfolk vil nødvendigvis søke annet arbeid i en slik situasjon, og det kan bli en utfordring å få dem tilbake senere.

Direktøren som næringsminister

Forbundsleder Madsen har med en aldri så liten utfordring til direktøren – hva ville Sagen gjort dersom han var næringsminister?

– Jeg ville i større grad knyttet en eventuell strømstøtte for bedrifter opp mot bærekraft. Det er fremtiden. Disse virksomhetene må igjennom den krisen og krafttransformasjonen vi skal igjennom via det grønne skiftet, svarer Sagen umiddelbart.

Han synes også det er feil, i et globalt perspektiv, at de ønsker å elektrifisere den norske sokkelen.

– Produktene som kommer derfra, er i utgangspunktet ikke grønne. Ja, olje og gass er viktig i en overgangsfase, men ikke i fremtiden, slår Sagen fast.

– Nå har vi holdt på her i 365 år. Det ville være surt om det skulle glippe nå, skyter Dorholt inn.

– Vi skal trykke på der vi kan, lover forbundsleder Ulf Madsen.

Ulefos

Et ledende nordisk selskap innen vann- og avløpssegmentet. Etablert i 1657, og i dag med over 300 ansatte i Norden.

I Norge har Ulefos cirka 230 medarbeidere fordelt på fabrikkene på Ulefoss og Kongsberg, og omsetter for om lag én milliard kroner.

Oppdagelsen av jernmalm på Fen ved Norsjø i 1652 ble starten på industrien ved Ulefoss. Holden Jernværk ble grunnlagt 8. august 1657 av riksadmiral Ove Giedde og lensherre over Nordlandene, Preben von Ahnen.

Oppdagelsen av jernmalm på Fen ved Norsjø i 1652, blir begynnelsen til industrien Ulefoss. Den 8. august 1657 ble Holden Jernværk grunnlagt av riksadmiral Ove Giedde og lensherre over Nordlandene, Preben von Ahnen.

Industribedriften har vært i Cappelen-familiens direkte eie fra 1835, da Diderik von Cappelen kjøpte Holden Jernværk. I dag er det Carl Diderik Cappelen, som eier virksomheten.

Kilde: Ulefos.com

15.09.2022